Dane firmy

BJ Concept Sp. z o.o
ul. Świętego Ducha 8
37-500 Jarosław

Tel: 577 929 464
e-mail: biuro@studniazyczen.pl

NIP 792-230-73-48
REGON 384394665
Kapitał zakładowy 20000zł

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000804632

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu - Zarząd

Nasze konto bankowe: Nr. 62 1600 1462 1888 4529 7000 0001 (BNP PARIBAS)