Regulamin "Wakacyjny Konkurs"

REGULAMIN: 

1. Nagrodą w konkursie jest 10 złotych pakietów Studni Dat

2. Konkurs trwa od 29.07. 2020 roku, do 13.08. 2020 roku, do godziny 24:00. 

3. Zwycięzca wybrany zostanie na podstawie udzielonej odpowiedzi i mojej subiektywnej oceny. 

4. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

5. Wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu w tym samym lub osobnym poście. 

6. Serwis Facebook nie jest w żaden sposób związany z tym konkursem. 

7. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach ogłoszenia wyników konkursu oraz wysyłki nagród. 

8. Zwycięzca zobowiązuje się przekazać adres e-mail do wysyłki w ciągu trzech dni od rozstrzygnięcia konkursu, w przeciwnym razie nagroda przepada na rzecz kolejnej osoby.